Garantieregeling

Zekerheden & ANVR Voorwaarden 

ANVR

FreeSun (KvK 59971940) is aangesloten bij de ANVR.

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website vanaf 1 juli 2018 tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. 

 

Uitzonderingen: Indien u alleen hotel of vlucht boekt gelden dan geen ANVR voorwaarden en is uw reis gelijk definitief. Bij annulering en wijzigingen zijn voorwaarden van de leverancier van toepassing.

 

SGR

FreeSun(KvK 59971940) is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl 

 

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

FreeSun (KvK 59971940)) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Kijk voor meet informatie op www.calamiteitenfonds.nl

 

FreeSun Voorwaarden 

ANNULERINGSKOSTEN VAN REISOVEREENKOMSTEN MET FREESUN

Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteert FreeSun een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger. 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal FreeSun de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; 
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; 
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom; 
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag:

75% van de reissom; 

 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag:

90% van de reissom; 

 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom; 

DEELANNULERING 

 1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 
 2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. 
 3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven. 
 4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd. 
 5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht. 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER 

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. 
 2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van FreeSun van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 
 3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van FreeSun van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd. 

 

AANBETALINGSKOSTEN VAN REISOVEREENKOMSTEN MET FREESUN

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. 

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of FreeSun. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. 

Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing. 

REISVERZEKERING 

Iedere passagier is verplicht om uiterlijk bij aanvang van de reis in het bezit te zijn van een geldige reisverzekering. 

AANVULLENDE VOORWAARDEN 

De algemene voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zijn als aanvullende voorwaarden altijd van toepassing.Social media

Facebook


© 2023 Freesun
Ontwikkeld door Unity-X

Freesun.nl

Home | Vakanties | Luxe vakanties | Kindervakanties | Last Minutes | Contact